اعمیر یخچال فریزر اسنوا در اصفهان

5/5 - (3 امتیاز)

Snowa که یکی از معروفترین برندهای ایرانی است، در کنار تولید انواع لوازم خانگی، انواع یخچال با مشخصات متفاوتی دارد که ارورهای آن ها نیز متفاوت است. اگر با ما همراه باشید، معنی این ارور ها را به شما خواهیم آموخت تا بتوانید از یخچال خود مواظبت کنید و به هنگام بروز ارور، مشکل را حل کنید و از تعمیر یخچال فریزر اسنوا به طور مکرر در آسایش باشید.

تعمیر یخچال فریزر اسنوا: آشنایی با ارور های یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

F1 F2 F3
F4 F5 F6
F7 F8 H
H1

ارور F1 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

ارور های یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت ارور: سرد نشدن اوپراتور

رفع ارور: برای اینکه این مشکل حل شود بایستی اقدام به از بین بردن یخ زدگی شدید اوپراتور کنید.

ارور F2 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت ارور: خراب بودن سنسور درون فریزر

رفع ارور: ابتدا سوکت سنسور را بررسی کنید. سنسور و برد قدرت را نیز بررسی کرده و در صورت نیاز آن ها را تعویض کنید.

ارور F3 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت: خراب بودن سنسور درون یخچال

رفع ارور: همانند ارور قبلی سوکت سنسور، سنسور و برد قدرت را بررسی کنید و در صورت وجود مشکل آن ها را تعویض کنید.

ارور F4 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت ارور: خراب بودن سنسور دیفراست

رفع ارور:  برای رفع این ارور نیاز به بررسی سوکت سنسور دیفراست، خود سنسور و برد قدرت و تعویض آن ها در صورت نیاز است. البته ممکن است با تنظیم کردن جای سنسور نیز مشکل حل شود. برای تعمیر یخچال فریزر اسنوا در اصفهان، می توانید با شرکت صفاهان سرویس تماس بگیرید.

ارور F5 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت ارور: انجام نشدن دیفراست به طور صحیح

رفع ارور: ممکن است المنت قطع شده باشد. آن را بررسی و در صورت نیاز مشکل را بر طرف کنید.

ارور F6 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت: خراب بودن IC حافظه EPROM

رفع ارور: برای رفع ارور بایستی برد قدرت را تعویض کنید.

ارور F7 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت ارور: خراب بودن فن یخچال اسنوا

رفع ارور: فن یخچال را بررسی کنید. اگر مشکلی داشت آن را تعویض کنید.

ارور F8 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت ارور: خراب بودن فن فریزر

رفع ارور: فن فریزر را بررسی کنید. اگر مشکلی داشت آن را تعمیر کنید.

ارور H یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت ارور: گرم شدن یخچال (دمای یخچال بیشتر از ۱۸ درجه است و بوق می زند.)

رفع ارور: بررسی کنید که درب یخچال بسته باشد. اگر بسته بود احتمالا گاز یخچال کم یا تمام شده است. اگر اینگونه بود برای گاز کردن یخچال اقدام کنید. برای این مورد می توانید به صفاهان سرویس، نمایندگی تعمیر یخچال فریزر اسنوا در اصفهان مراجعه کنید.

ارور H1 یخچال فریزر ۶۷۶ اسنوا

علت ارور: گرم شدن فریزر (دمای فریزر بیشتر از ۹ درجه است و بوق می زند)

رفع ارور: از بسته بودن درب فریزر اطمینان حاصل کنید.اگر درب بسته است، احتمالا گاز فریزر کم است یا تمام شده است. مقدار گاز را بررسی کنید و در صورتی که به حد کافی نبود برای گاز کردن فریزر اقدام کنید.

برای ارور های H و H1، تا زمانی که دمای یخچال و فریزر به حالت معمول برسد، بوق خواهد زد. برای قطع کردن صدای بوق کلید SUPER/ALARM را کمی نگه دارید تا صدا قطع شود. البته تا رسیدن به دمای مناسب آیکون به صورت چشمک زن فعال است.

تعمیر یخچال فریزر اسنوا: آشنایی با ارور های یخچال فریزر نوفراست ۸۱۰ اسنوا

F1 F2 F3
F4 F5 F6
F7 F8 F9
FA FB

ارور F1 یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

ارور های یخچال فریزر نوفراست ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: سرد نشدن اوپراتور

رفع ارور: برای حل مشکل، اقدام به از بین بردن یخ زدگی اوپراتور کنید.

ارور F2 یخچال فریزر ۸۱۰ Snowa

علت ارور: خراب بودن سنسور فریزر

رفع ارور: با تعویض سنسور مشکل حل خواهد شد.

ارور F3 یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: خراب بودن سنسور یخچال

رفع ارور: با تعویض سنسور مشکل برطرف خواهد شد.

ارور F4 یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت: خراب بودن سنسور اوپراتور فریزر

رفع ارور:  برای حل مشکل بایستی سنسور را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید. برای تعمیر یخچال فریزر اسنوا در این ارور به یک تکنسین مراجعه کنید.

ارور F5 یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: خراب بودن سنسور اوپراتور یخچال

رفع ارور: سنسور را چک کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

ارور F6 یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: خراب بودن سنسور محیط

رفع ارور: با تعویض این قطعه مشکل حل خواهد شد.

ارور F7 یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: خراب بودن فن فریزر

رفع ارور: برای حل مشکل، اقدام به تعویض فن کنید. برای عیب یابی دقیق و تعمیر یخچال فریزر اسنوا به طور مطمئن، بهتر است از یک تعمیر کار کمک بگیرید.

ارور F8 یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: خراب بودن فن یخچال

رفع ارور: با تعویض فن مشکل حل خواهد شد.

ارور F9 یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: خراب بودن هیتر فریزر

رفع ارور: بایستی این قطعه را عوض کنید که مشکل حل شود.

ارور FA یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: خراب بودن هیتر یخچال

رفع ارور: برای رفع ارور بایستی هیتر را عوض کنید.

ارور FB یخچال فریزر ۸۱۰ اسنوا

علت ارور: خراب بودن IC

رفع ارور: برد الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت وجود مشکل آن را تعمیر یا تعویض کنید.

تعمیر یخچال فریزر اسنوا: آشنایی با ارورهای یخچال فریزر ۷۱۳ اسنوا

E1 E2 E4 E7

ارور E1 یخچال فریزر ۷۱۳ اسنوا

ارورهای یخچال فریزر ۷۱۳ اسنوا

علت ارور: قطع بودن اتصال یا خراب شدن سنسور محیط یخچال

رفع ارور: سنسور محیط و تمام اتصالات آن را بررسی کنید و در صورت وجود مشکل آن را بر طرف کنید.

ارور E2 یخچال فریزر ۷۱۳ اسنوا

علت ارور: قطع بودن اتصال یا خراب بودن سنسور محیط فریزر

رفع ارور: سنسور و اتصالات آن را بررسی کنید و در صورت وجود مشکل آن را برطرف کنید.

ارور E4 یخچال فریزر ۷۱۳ اسنوا

علت ارور: قطع بودن اتصال یا خراب بودن سنسور اوپراتور فریزر

رفع ارور: سنسور و اتصالات آن را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر یا تعویض کنید.

ارور E7 یخچال فریزر ۷۱۳ اسنوا

علت ارور: قطع بودن اتصال یا خراب بودن کمپرسور

رفع ارور: کمپرسور را بررسی و در صورت نیاز آن را تعمیر یا تعویض کنید. هنگام تعویض قطعات جهت تعمیر یخچال فریزر اسنوا در اصفهان , برای اطمینان از اینکه از قطعات اصل و اورجینال استفاده شود، به شرکت صفاهان سرویس مراجعه کنید.

ارورهای یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ اسنوا

F1 F2 F3
F4 F5 F6
F7 F8

ارور F1 یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ اسنوا

علت ارور: اگر پس از روشن شدن کمپرسور، اوپراتور روشن نشود، این ارور بروز می کند.

رفع ارور: ممکن است کمپرسور خراب باشد؛ آن را بررسی کنید. مطمئن شوید که یخچال دچار نشتی گاز نشده باشد. سیم برق کمپرسور را بررسی کنید که قطع نشده باشد.

ارور F2 یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ اسنوا

علت ارور: اگر این ارور بروز کند، یعنی زمان دیفراست مجاز پایان یافته است.

رفع ارور: برای حل مشکل بایستی اوپراتور را بررسی کنید چون ممکن است زمان برفک در اوپراتور بالا باشد.

ارور F3 یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ اسنوا

علت ارور: اگر فن یخچال یا فریزر خراب باشد، این ارور بروز می کند.

رفع ارور: فن ها را بررسی کنید و در صورت نیاز آن ها را تعمیر یا تعویض کنید. از قطع نبودن سیم برق فن مطمئن شوید. کانکتور های مربوطه را چک کنید که شل نشده باشند.

ارور F4 یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ اسنوا

علت ارور: این ارور نشان می دهد که فن کمپرسور خراب شده است.

رفع ارور: فن کمپرسور را بررسی و در صورت وجود مشکل آن را تعویض کنید. از قطع نبودن سیم برق فن اطمینان حاصل کنید. کانکتور های مربوطه را چک کنید که شل نشده باشند.

ارور F5 یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ اسنوا

علت ارور: این ارور نشان می دهد که سنسور یخچال یا فریزر خراب شده است.

رفع ارور: سنسور را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید. از قطع نبودن سیم سنسور اطمینان حاصل کنید. کانکتور های مربوطه را بررسی کنید که شل نشده باشند. اگر برای حل این ارور با مشکل مواجه شدید، جهت تعمیر یخچال فریزر اسنوا با یک تکنسین تماس بگیرید.

ارور F6 یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ Snowa

علت ارور: خراب بودن سنسور اوپراتور علت بروز این ارور است.

رفع ارور: سنسور را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. از قطع نبودن سیم های مربوطه اطمینان حاصل کنید. کانکتور ها را چک کنید که شل نشده باشند.

ارور F7 یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ اسنوا

علت ارور: اگر سنسور محیط خراب شود، این ارور بروز می کند.

رفع ارور:  بررسی کنید که پایه های سنسور از روی برد قطع نشده باشند. سنسور را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

ارور F8 یخچال فریزر ۵۱۰ و ۵۲۰ اسنوا

علت ارور:  اگر در برد یا سیم رابط آن مشکلی وجود داشته باشد، این ارور بروز می کند.

رفع ارور: بررسی کنید که کانکتور های سیم رابط برد مادر و برد نمایشگر شل نشده باشند. از قطع نبودن سیم رابط برد نمایشگر و برد مادر اطمینان حاصل کنید. برد را بررسی کنید زیرا خرابی آن محتمل است.

تعمیر یخچال فریزر اسنوا: آشنایی با ارور های یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

E1 E4 E6
E7 E9 E10
E11

ارور E1 یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

ارور های یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

علت ارور: اگر اتصال قطع باشد یا سنسور محیطی یخچال خراب باشد این ارور بروز می کند.

رفع ارور: رفع این ارور بایستی به دست تعمیرکار صورت بگیرد. کاری که شما باید انجام بدهید این است که تا موقع تعمیر، به صورت تناوبی ۳۰ دقیقه کمپرسور را خاموش و ۳۰ دقیقه روشن بگذارید. زیرا اگر به طور دائم روشن باشد مواد غذایی داخل یخچال یخ می زنند و اگر به طور دائم خاموش باشد فاسد می شوند.

ارور E4 یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

علت ارور: قطع بودن اتصال یا خراب بودن سنسور اوپراتور فریزر دلیل بروز این ارور است.

رفع ارور:  برای حل این مشکل از یک تکنسین کمک بگیرید.

ارور E6 یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

علت ارور: قطع بودن اتصال یا خراب بودن فن فریزر

رفع ارور: اگر یکی از دو دور فن خراب شده است، محصول را روی دور دیگر فن قرار دهید. اگر هر دو دور خراب شده است یخچال را خاموش کنید و فن را تعویض کنید تا صفحه توزیع نشکند.

ارور E7 یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

علت ارور:  قطع بودن اتصال یا خراب بودن کمپرسور

رفع ارور: دو مورد گفته شده را بررسی کنید و مشکل را پیدا و رفع کنید. بهتر است برای تعمیر یخچال فریزر اسنوا از یک تعمیرکار کمک بگیرید.

ارور E9 یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

علت ارور: سوختن ترموفیز، قطع بودن اتصال یا خراب بودن هیترهای اوپراتور فریزر یا آبریز اوپراتور

رفع ارور: موارد گفته شده را بررسی کنید تا مشکل را پیدا کرده و رفع کنید.

ارور E10 یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

علت ارور: قطع بودن اتصال یا خراب بودن سنسور محیط بیرونی یخچال

رفع ارور: دور فن کندانسور را روی دور تند قرار دهید تا مشکل برطرف شود.

ارور E11 یخچال فریزر ۹۲۰ اسنوا

علت ارور: قطع بودن اتصال یا خراب بودن سنسور فن کندانسور

رفع ارور: اگر یکی از دو دور موتور فن معیوب است، عملکرد موتور را بر روی دوری که سالم است قرار دهید. اگر هر دو دور خراب است از یک تعمیرکار کمک بگیرید.

توجه داشته باشید که ارور های مربوط به عملکرد های ۲۲۰ ولت یعنی کمپرسور، فن فریزر، هیتر و فن کندانسور حتی پس از تعمیر از بین نمی رود و باید برق یخچال را قطع و مجددا وصل کنید تا ارور خاموش شود.

بهترین مرکز تعمیر یخچال فریزر اسنوا در اصفهان کجاست؟

اگر تمایل دارید یخچال فریزر خود را به شرکتی بسپارید که با کادر مجرب، قطعات اصل و با کیفیت و در اسرع وقت به تعمیر آن بپردازد، شرکت صفاهان سرویس، نمایندگی تعمیر لوازم خانگی در اصفهان، بهترین گزینه برای شما خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره 09130451675 تماس بگیرید.

 

تعمیرات دیگری که برای برند اسنوا انجام می دهیم:

تعمیر یخچال ساید بای ساید اسنوا در اصفهان

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.